Nicholas Cummings kovänder

Den kände psykologen Nicholas Cummings, som jag skrivit om tidigare här på Cyberord angående hans avslöjande av den homokontrollerade organisationen APA (American Psychological Association), gjorde i slutet av förra året en kovändning beträffande hans inställning till psykoterapeutisk hjälp för homosexuella att bli av med sin homosexualitet.

Från att tidigare ha varit mycket medveten om de problem homosexualitet för med sig och engagerad i att terapeutiskt behandla homosexuella som velat ändra sin sexualitet, påstår han nu att han i vissa YouTube-videor blivit bedrägligt framställd som ”anti-gay” och hävdar att han absolut inte vill ”bota” någon från homosexualitet. Han tar vidare avstånd från NARTH (National Association for Research and Therapy for Homosexuality) och vill inte ha med organisationen att göra trots att han tidigare hållit åtmistone en mycket uppskattad föreläsning på en av dess konferenser.

Annonser