Lars Truedson, Tredje Statsmakten

Lars Truedson är journalist och producent vid, och delägare av, produktionsbolaget Tredje Statsmakten som gör radioprogram åt Sveriges Radio. Med anledning av att Sveriges Radio sedan den gångna helgen sänder Tredje Statsmaktens programserie I lagens namn tänkte jag att det kunde vara intressant att kontakta produktionsbolaget med några frågor angående just nämnd programserie.

Bolaget sticker ju inte direkt under stol med att de har en maktställning; redan deras hemsida har underrubriken ”Mäktig journalistik”. Massmedias omfattande förljugenhet är — särskilt mot den bakgrunden — ett enormt problem och jag ville givetvis med min kontakt med Tredje Statsmakten pröva deras moral och intellektuella status samt de ramar inom vilka de har att producera program. Jag inledde således en e-brevväxling där min första fråga handlade om hur stora frågor de har tillåtelse av Sveriges Radio att behandla i programserien I lagens namn. Lars Truedson svarade att de naturligtvis fick behandla hur stora frågor de ville. OK, det lät ju bra, tyckte jag, men jag undrade omgående hur stora frågor de då verkligen ville behandla. Nu blev det lite besvärligt för Lars Truedson som skrev att det var svårt att svara på. Han undrade om jag hade något konkret tips varvid jag angav misstankarna mot riksdagsman Anti Avsan som varande Olof Palmes mördare. Det var som att hälla grus i maskineriet. Truedson svarade att han kände till frågan, att den hade haft tillräcklig massmedial bevakning — vilket ju inte alls är sant — och att den var svår att göra trolig. Den så kallade journalisten hade nu alltså presterat en lögn och ett mycket skumt uttalande om att ”göra trolig”, som om det skulle vara journalisters uppdrag att göra saker troliga istället för att skildra dem sådana som de är! Han bedyrade också att deras undvikande av ämnet Anti Avsan inte berodde på att de var fega utan att de tvärtom var seriösa.

När jag påpekade för Lars Truedson hans lögn och skumma uttalande ville han först inte svara mera, men när jag efterfrågade ett svar med hänvisning till deras påstådda mod, anklagade han mig plötsligt för att vilja missförstå och att han därför valde att avsluta e-brevväxlingen! En pinsamt snabb journalistisk intellektuell härdsmälta blev resultatet av mitt diskussionsförsök. Det var på intet sätt oväntat, men tänk om dyngskallemedias journalister kunde överraska med lite intellektuell hederlighet och en gnutta anständig moral åtminstone någon gång …

Annonser