Facebook raderar och blockerar ännu en gång

Judekontrollerade Facebook har idag åter raderat en av mina kommentarer och blockerat mig från att använda mitt konto där i sju dagar.

Judarna som styr Facebook tål inte sanningen om sig själva; det har judar aldrig gjort. Jesus var en av de tidigaste att berätta sanningen om dem, och han sade den även direkt till dem själva. På honom blev de så arga att de ropade ”Korsfäst honom!” till Pontius Pilatus, och sedan gjordes det! Jag har hittills kommit lindrigare undan. Efter korsfästelsen av Jesus blev han deras främsta hatobjekt, fruktansvärt förtalad och hatad i judarnas viktigaste skrift Talmud; det räckte alltså inte med att de fick honom plågad till döds. De har sedan genom årtusendena närt ett enormt hat mot honom, hans lära och hans efterföljare. Nu har alltså judarna anklagat mig för ”hatisk kommentar” på Facebook bara för att jag konstaterade att judar kontrollerar massmedierna och att Jesus kallade judarna för djävulens barn – två enkelt kontrollerbara fakta. För judar är sanningen om dem själva ett uttryck för hat. Bara djävulens barn resonerar så.

Annonser

Stockholmare för ett suveränt Sverige raderar kommentar

Sammanslutningen Stockholmare för ett suveränt Sverige har den senaste tiden gjort sig känd som en av arrangörerna av protesterna på Mynttorget i Stockholm mot den demografiska förändringen av Sverige och den korruption som har följt med den.

Stockholmare för ett suveränt Sverige kom på kant med andra nationella personer och organisationer när man lät Nordiska motståndsrörelsens Pär Sjögren tala vid protesten på Mynttorget den 3 februari. Flera andra talare, bland andra Mikael Willgert och Jan Tullberg, som skulle medverka, lämnade då återbud därför att de tog avstånd från det nynazistiska NMR. Detta upprörde Stockholmare för ett suveränt Sverige som menade att det var viktigt att alla som utsatts för yttrandefrihetsbegränsningar och repressioner ska få komma till tals, oavsett deras åsikter, och de var mycket kritiska mot det avståndstagande som hade resulterat i inställd medverkan av flera talare vid protestmötet.

Nu har det dock, intressant nog, visat sig att Stockholmare för ett suveränt Sverige trots allt inte är så intresserade av yttrandefrihet som man kan ledas att tro. Igår skrev jag en kommentar under deras bloggartikel på http://svenskt.bloggo.nu/Avstandstagandets-era-ar-over-Sluta-ga-maktens-arenden som publicerades som förväntat men idag är borta. Kommentaren sade att ett avståndstagande i sig inte är något problem, men att det blir ett problem om det baseras på en lögn, och att det i detta fall med protesten den 3 februari handlade om att den stora lögnen Förintelsen spelade en mycket stor roll i återbuden från flera talare. Detta var tydligen mer än vad Stockholmare för ett suveränt Sverige kunde tillåta sägas i kommentar på deras blogg.

YouTube lurar sina användare

Det judiskt dominerade YouTube lurar sina användare med YouTube-konto att tro att det godkänner kontroversiella kommentarer om t.ex. judars makt i världen. Egentligen når aldrig sådana kommentarer ut till andra användare därför att de bara visas för den som skrivit kommentaren när densamma är inloggad på sitt YouTube-konto.

Jag började misstänka att allt inte stod rätt till i kommentarssystemet på YouTube när jag slutade få respons på mina vanligtvis provocerande kommentarer om judisk makt. När jag var inloggad på mitt YouTube-konto visades mina kommentarer, så allt verkade bra på det sättet, men när jag loggade ut från mitt konto och besökte samma video för att se mina kommentarer igen fanns de inte där! Visningsstatistiken hade även manipulerats för att passa den dolda censuren så att en oinloggad användare eller en annan inloggad användare inte skulle se korrekt antal kommentarer. Emellertid visades jag som inloggad rätt antal svar på en kommentar jag besvarat. Det judiskt kontrollerade YouTube behöver med denna metod således inte radera några kommentarer längre; företaget ser bara till att de inte syns för andra användare. Skärmbilderna nedan återger vad som visas på min dator som inloggad respektive utloggad. Observera i den övre bilden att mitt svar till mrRosen1989 representeras i svarsräknaren under hans kommentar som nummer fyra.

Nya Dagbladet blockerar och raderar hejvilt

Den etnopluralistiska nättidningen Nya Dagbladet har idag blockerat mig från att kommentera på sin hemsida trots att jag inte brutit mot några av kommenteringsreglerna. Tidningen passade samtidigt på att av någon anledning radera en mängd av mina tidigare kommentarer under andra artiklar som handlade om helt andra ämnen.

Blockeringen kom efter diskussioner jag deltog i under främst Lars Berns artikel på https://nyadagbladet.se/kronikor/dn-vilseleder-lasarna-om-globalismens-framsta-torped/. Antagligen var det min frispråkighet om i synnerhet judar som blev för mycket för bland andra chefredaktör Markus Andersson vilken motiverade blockeringen av mig med hänvisning till kommentarsreglerna. När jag frågade honom vilken regel jag brutit mot fick jag inget svar. Nya Dagbladet framstår därför som kontrollerad opposition och ett falskt nyhetsmedium.

SVT blockerar på Facebook

Återigen, från och med fredag 14 september, är jag blockerad på SVT:s Facebook-sida, denna gång för att där samma dag ha sagt sanningen om homosars hälsa.

SVT har fortsatta problem med sanningen. SVT Kontakts redaktör och kommunikatör Philip (utan uppgivet efternamn) med ansvar för SVT:s Facebook-sida svarade på min fråga om varför jag blockerats med att hävda att mina generaliseringar om homosexuella inte var välkomna. Jag svarade Philip:

Hej, och tack för svar.

Det är dock inga generaliseringar, det är bara välkända fakta som SVT och andra liknande massmediakanaler gömmer undan i sin strävan att normalisera det onormala. Det vore ju mycket bättre om ni försökte argumentera eller åtminstone tillåta argumentation istället för att totalitärt blockera, eller hur?

Hälsningar,
Magnus

Jag fick sedan inget mera svar.

Facebook raderar och blockerar

Den judiskt kontrollerade organisationen Facebook raderade en av mina kommentarer och blockerade mig ånyo några dagar det gångna veckoslutet. Jag skrev på Alternativ för Sveriges Facebook-sida en sanningsenlig kommentar om judarna, en kommentar som jag dessutom lät Facebook skicka till AfS.

Möjligen var denna senare omständighet det som ledde till Facebooks åtgärd mot mig. Om jag inte hade klickat på ”Skicka meddelande” kanske jag hade undgått raderingen och blockeringen då min kommentar kanske inte hade uppmärksammats. Detta stärker mina misstankar mot AfS som varande totalt kontrollerat av judarna. Här nedan  följer skärmbilder som bekräftar det inträffade. Noteras bör att Facebooks regel talar om att peka ”ut individer på grund av rastillhörighet”. Jag pekade aldrig ut några individer; jag talade om judarna som grupp. Raderingen och blockeringen hade därför inget stöd i hänvisad regel.

Nordiska motståndsrörelsen är inte nationalsocialistisk

Den på sistone mycket uppmärksammade Nordiska motståndsrörelsen (NMR) utger sig för, och omtalas även i judekontrollerad massmedia, att vara nationalsocialistisk. Jag anser att det inte är en korrekt beskrivning. Rörelsen kan möjligen betraktas som nynazistisk men inte som egentligt nationalsocialistisk.

Den ursprungliga nationalsocialismen som uppstod i 1920-talets Tyskland kämpade för ett folk i en nation byggd på kristen grund. Detta är tydligt både i Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiets (NSDAP:s) partiprogram, i Adolf Hitlers bok Min kamp, samt i uttalanden Hitler gjorde. I kontrast till detta kämpar NMR för en ny nordisk stornation av flera folk, byggd på asatro eller ateism och i opposition mot kristendomen vilken ses som en semitisk religion som försvagat de nordiska folken. Se t.ex. https://www.nordfront.se/innan-kristendomen-visade-oss-ljuset.smr

NSDAP:s partiprogram presenterades offentligt vid ett möte den 24 februari 1920 med nästan 2000 deltagare och togs emot med jublande godkännande. Programmet författades av Adolf Hitler och Anton Drexler och kom sedan att återges och kommenteras i Hitlers Min kamp, band 2, kapitel 5. Se http://www.hitler.org/writings/programme/

Beträffande den kristna grunden för nationalsocialismen sade Hitler bland annat följande vid ett tal i Passau den 27 oktober 1928:

Vi är ett folk av olika bekännelser, men vi är ett. Vilken tro som erövrar den andra är inte frågan; snarare är frågan om kristendomen står eller faller …. Vi tolererar ingen i våra led som attackerar kristendomens idéer … vår rörelse är faktiskt kristen. Vi är fyllda av en önskan att katoliker och protestanter ska upptäcka varandra i vårt eget folks djupa nöd.

För flera citat av Adolf Hitler om nationalsocialismens kristna grund, se https://www.nobeliefs.com/speeches.htm