Medieormen sticker huvudet i sanden

Sveriges Radios program Medieormen som är tänkt att granska och diskutera massmedia vägrar att ta upp känsliga ämnen till diskussion som exempelvis massmedias undvikande av sanning, då sticker man hellre huvudet i sanden.

Det ser ju självreflekterande och bra ut att som massmediabolag ha ett program och forum om massmediagranskning, men när man inte vill granska det undvikande av sanning som inte bara Sveriges Radio självt är inblandat i, utan praktiskt taget alla stora massmediaaktörer, då blir hela konceptet ett hån och svart skämt. Kulturjournalisten och teaterkritikern Cecilia Djurberg är den ansvariga för Medieormen vilket förstärker intrycket av att det hela är en massmedial teater ämnad att presentera ett bedrägligt skådespel. Se diskussionen i kommentarerna till följande: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3938&artikel=6001974

Annonser