Nya Dagbladet blockerar och raderar hejvilt

Den etnopluralistiska nättidningen Nya Dagbladet har idag blockerat mig från att kommentera på sin hemsida trots att jag inte brutit mot några av kommenteringsreglerna. Tidningen passade samtidigt på att av någon anledning radera en mängd av mina tidigare kommentarer under andra artiklar som handlade om helt andra ämnen.

Blockeringen kom efter diskussioner jag deltog i under främst Lars Berns artikel på https://nyadagbladet.se/kronikor/dn-vilseleder-lasarna-om-globalismens-framsta-torped/. Antagligen var det min frispråkighet om i synnerhet judar som blev för mycket för bland andra chefredaktör Markus Andersson vilken motiverade blockeringen av mig med hänvisning till kommentarsreglerna. När jag frågade honom vilken regel jag brutit mot fick jag inget svar. Nya Dagbladet framstår därför som kontrollerad opposition och ett falskt nyhetsmedium.

Annonser

SVT blockerar på Facebook

Återigen, från och med fredag 14 september, är jag blockerad på SVT:s Facebook-sida, denna gång för att där samma dag ha sagt sanningen om homosars hälsa.

SVT har fortsatta problem med sanningen. SVT Kontakts redaktör och kommunikatör Philip (utan uppgivet efternamn) med ansvar för SVT:s Facebook-sida svarade på min fråga om varför jag blockerats med att hävda att mina generaliseringar om homosexuella inte var välkomna. Jag svarade Philip:

Hej, och tack för svar.

Det är dock inga generaliseringar, det är bara välkända fakta som SVT och andra liknande massmediakanaler gömmer undan i sin strävan att normalisera det onormala. Det vore ju mycket bättre om ni försökte argumentera eller åtminstone tillåta argumentation istället för att totalitärt blockera, eller hur?

Hälsningar,
Magnus

Jag fick sedan inget mera svar.

Facebook raderar och blockerar

Den judiskt kontrollerade organisationen Facebook raderade en av mina kommentarer och blockerade mig ånyo några dagar det gångna veckoslutet. Jag skrev på Alternativ för Sveriges Facebook-sida en sanningsenlig kommentar om judarna, en kommentar som jag dessutom lät Facebook skicka till AfS.

Möjligen var denna senare omständighet det som ledde till Facebooks åtgärd mot mig. Om jag inte hade klickat på ”Skicka meddelande” kanske jag hade undgått raderingen och blockeringen då min kommentar kanske inte hade uppmärksammats. Detta stärker mina misstankar mot AfS som varande totalt kontrollerat av judarna. Här nedan  följer skärmbilder som bekräftar det inträffade. Noteras bör att Facebooks regel talar om att peka ”ut individer på grund av rastillhörighet”. Jag pekade aldrig ut några individer; jag talade om judarna som grupp. Raderingen och blockeringen hade därför inget stöd i hänvisad regel.

Nordiska motståndsrörelsen är inte nationalsocialistisk

Den på sistone mycket uppmärksammade Nordiska motståndsrörelsen (NMR) utger sig för, och omtalas även i judekontrollerad massmedia, att vara nationalsocialistisk. Jag anser att det inte är en korrekt beskrivning. Rörelsen kan möjligen betraktas som nynazistisk men inte som egentligt nationalsocialistisk.

Den ursprungliga nationalsocialismen som uppstod i 1920-talets Tyskland kämpade för ett folk i en nation byggd på kristen grund. Detta är tydligt både i Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiets (NSDAP:s) partiprogram, i Adolf Hitlers bok Min kamp, samt i uttalanden Hitler gjorde. I kontrast till detta kämpar NMR för en ny nordisk stornation av flera folk, byggd på asatro eller ateism och i opposition mot kristendomen vilken ses som en semitisk religion som försvagat de nordiska folken. Se t.ex. https://www.nordfront.se/innan-kristendomen-visade-oss-ljuset.smr

NSDAP:s partiprogram presenterades offentligt vid ett möte den 24 februari 1920 med nästan 2000 deltagare och togs emot med jublande godkännande. Programmet författades av Adolf Hitler och Anton Drexler och kom sedan att återges och kommenteras i Hitlers Min kamp, band 2, kapitel 5. Se http://www.hitler.org/writings/programme/

Beträffande den kristna grunden för nationalsocialismen sade Hitler bland annat följande vid ett tal i Passau den 27 oktober 1928:

Vi är ett folk av olika bekännelser, men vi är ett. Vilken tro som erövrar den andra är inte frågan; snarare är frågan om kristendomen står eller faller …. Vi tolererar ingen i våra led som attackerar kristendomens idéer … vår rörelse är faktiskt kristen. Vi är fyllda av en önskan att katoliker och protestanter ska upptäcka varandra i vårt eget folks djupa nöd.

För flera citat av Adolf Hitler om nationalsocialismens kristna grund, se https://www.nobeliefs.com/speeches.htm

Blockerad av Facebook

Politiskt korrekta och judekontrollerade Facebook har idag blockerat mig i 24 timmar efter min publicering av följande ”fruktansvärda” kommentar i gruppen Journalistbubblan:

Judar, muslimer och homosar kan inte acceptera att de kan vara hatade. Därför har de uppfunnit skällsorden antisemit, islamofob och homofob för att dela ut första smällen mot resten av världen eller åtminstone slå tillbaka. Patetiskt. Jag har dock aldrig träffat på någon islamofob eller homofob men antisemiter känner jag till ganska många. Gamle schackvärldsmästaren Bobby Fischer — själv av judisk börd — var en av de främsta: https://www.youtube.com/watch?v=QryuMf8qZ0g

Diskussion med Anders Holmberg, SVT

i-mgreqw_400x400

Anders Holmberg

Den 11 till den 15 november 2016 hade jag en diskussion via e-post med Anders Holmberg, mångårig programledare för SR:s Studio Ett och senare SVT:s Aktuellt. Den föranleddes av att jag hade sett Holmberg uttala sig i SVT om Donald Trumps uppfattning om Barack Obamas status som amerikan.

Diskussionen kom givetvis att handla om Barack Obamas laglighet för det ämbete han nu innehaft i snart 8 år. Jag ville undersöka vad Anders Holmberg hade att säga i frågan. Efter en genom flera år ganska omfattande kontakt med SR:s och SVT:s medarbetare befarade jag att kunskapen och klokskapen jag skulle komma att möta i diskussionen inte skulle vara den största, men att det skulle vara så här dåligt beställt vad beträffar just Anders Holmberg överraskade till och med mig. Jag har otroligt nog fått Holmbergs godkännande att publicera hela konversationen. Så här utspann sig samtalet:

MJ: Hej! Jag såg dig på Aktuellt igår sägande att Trump tidigare ansåg att Obama inte är en riktig amerikan. Vad menades med det?

AH: Trump var tidigare en ledande företrädare för rörelsen som ifrågasatte att Obama var född i USA och därmed hans presidentskap. Mvh Anders.

MJ: Tack för svar! Varför övergav han den rörelsen? Var det ett krav för att komma på tal som president?

AH: Vet inte. Blev väl orimligt efter att alla fakta lagts på bordet. Men det var rätt sent (tidigare i år) som han twittrade ut att Obama var född amerikan. Det där var hur som helst bara en del av de många och djupa motsättningarna mellan Trump och Obama. Nu gjuts olja på vågorna mellan just de två. Som brukligt är vid presidentskifte. På många andra håll är man långt ifrån beredd att gräva ned stridsyxan, som du säkert noterat.

MJ: Vilka fakta? ”Född amerikan” är inte vad som står i grundlagens artikel 2, avdelning 1, stycke 5. ”Natural born citizen” (naturligt infödd medborgare) är begreppet ifråga. Vet inte Donald Trump det?

Över helgen den 12 och 13 november hörde jag inget mer av Holmberg, så måndagen den 14 skrev jag igen och fick svar:

MJ: Hej igen! Jag skulle verkligen uppskatta om du kunde ge exempel på de fakta som fick Trump att ändra åsikt om Obamas laglighet som USA:s president. Du skriver dock ”blev väl” så jag antar att du inte är så insatt i spörsmålet, men jag kan ju ha fel på den punkten.

AH: Hej. Förstår inte riktigt vart du vill komma med detta. Det bedrevs en omfattande kampanj mot Obama, som gick ut på att han inte skulle vara född på Hawaii, att han ljugit om sin tro (han var inte kristen utan muslim antydde Trump och andra). DT var en ledande företrädare för dessa teorier/anklagelser. 2011 publicerade Obama en mer utförlig födelseattest som visade att han var född på Hawaii. Även födelseannons från lokaltidningen när det begav sig har publicerats. Detta har inte tystat alla konspirationsteoretiker men de flesta. DT har (i år) erkänt att Obama är född amerikan.

MJ: Tack för svar. Det är jätteviktigt att denna fråga diskuteras därför att sanningen har inte kommit fram i vanlig massmedia, i alla fall inte via SR och SVT eller i de stora massmediakanalerna i USA.

Att Obama inte är kristen har ingen direkt koppling till hans laglighet som president, så det är nödvändigt att inte blanda ihop äpplen och päron här. Visst har det funnits många kampanjer mot Obama men man måste givetvis granska dem sakligt för att kunna veta något om sanningshalten i dem.

Frågan om Obamas laglighet som president är ingen konspirationsteori; den är en enkel juridisk fråga. I den amerikanska grundlagens artikel 2, avdelning 1, stycke 5 anges att den som vill bli president måste vara en naturligt infödd medborgare (”natural born citizen”) — om den inte var amerikansk medborgare i september 1789, vill säga –, d.v.s. född i landet av föräldrar som är medborgare i detta land. Obamas far, Barack Obama den äldre, var aldrig amerikansk medborgare. Därför är inte Obama, oavsett var han är född, en naturligt infödd medborgare och således inte laglig som USA:s president. Hans publicerade födelsedokumentation (som visat sig vara digitala förfalskningar i dataformaten JPG och PDF) är för sakfrågan onödig information.

Vad jag undrar just nu är om Donald Trump är så okunnig i den amerkanska konstitutionen att han inte känner till detta, eller om han känner till det men väljer att inte påtala det därför att det är en så stor skandal att det skulle ställa hela världen på huvudet och att krafter han är beroende av för sin kommande presidentperiod inte skulle vilja vara med om en sådan skandal. Här kan givetvis konspirationsteorier komma in i bilden i det andra alternativet, men innan man går in på dem vore det intressant att höra vad Donald Trump vet om USA:s grundlag.

AH: Okej. Tack för samtalet.

MJ: Har du inget mer sakligt att säga? Var du helt ovetande om detta? Har du ingen förmåga att sätta dig in i frågan, eller är det så att du inte får sätta dig in i frågan? Om det är det senare alternativet, hur klarar du då av att vara journalist om det finns frågor du inte får sätta dig in i? Om du inte vill diskutera frågan mer, är det OK för dig om jag publicerar vår e-postkonversation på min blogg?

AH: Nej, jag såg ingen mening att fortsätta diskussionen. Du har bestämt dig för hur det är och att världens alla medier gått ihop för att dölja det. Det är din fulla rätt att fortsätta tro på det. Nej, ingen bestämmer att jag inte får sätta mig in i det ena eller andra.

Nej, din bild av kraven för att kunna väljas till am president stämmer inte. Den som är född på amerikansk mark behöver inte ha föräldrar som är amerikanska medborgare för att räknas som ”natural born citizen”. Vad du gör med vår konversation är upp till dig.

Lycka till.

MJ: Hej igen, Anders, och tack för nytt svar. Tvärtemot vad du tror är jag lätt att övertyga med fakta, men det måste vara fakta och inget löst prat att det är ”väl” på ett visst sätt. Det går heller inte att övertyga mig med blind auktoritetstro, att t.ex. bara för att den eller den experten sagt att Obama är laglig så är han det. Jag har ingenstans sagt att massmedia gått ihop om att hålla Obamas olaglighet hemlig; jag bara konstaterar att ingenstans i SR:s, SVT:s eller de stora amerikanska massmediernas rapportering har det framkommit att Obama faktiskt är olaglig.

Vilka källor vill du hänvisa till för uppfattningen att en naturligt infödd medborgare bara behöver vara född i ett land för att räknas som naturligt infödd?

AH: Fint. Du får söka vidare efter fakta. Lycka till med det. Att definitionen ”natural born citizen” gäller för den som är född i USA, oavsett föräldrarnas medborgarskap är fastslaget i en lång rad domstolsbeslut. USA har också sen tidigare haft en rad presidenter med föräldrar födda utomlands.

MJ: Så du kan alltså inte hänvisa direkt till en källa. Är det så? Om det finns en lång rad domstolsbeslut som stöder din utsaga borde du inte ha några problem att hänvisa till åtminstone ett sådant beslut.

Var föräldrarna är födda spelar ingen roll. Det är deras medborgarskap vid barnets födelse som gäller.

AH: Tack för samtalet, men nu räcker det. All din info finns en googling bort. Du får hitta nån annan att göra din research. Lycka till.

MJ: Du fortsätter att missförstå vilket jag tycker är mycket allvarligt för att komma från en journalist som till en ovetande allmänhet ska förmedla vad som händer i världen: Det är inte min efterforskning jag ber dig att göra, utan istället vilka belägg för din utsaga du hittat i din efterforskning. Förstår du verkligen inte det? Eller försöker du komma ur en situation där du har noll koll genom att spela oförstående och visa prov på ytterligare missuppfattningar än dem du inledde konversationen med? Är det faktiskt som pastor James David Manning har kommit fram till beträffande bland andra journalister?: https://www.youtube.com/watch?v=2nGjhDLFnyo

AH: Nu har jag i ett antal mail försökt svara dig på olika frågor om vad vi har för belägg för att säga att Obama är född där han påstår, vilka regler som gäller för den som vill bli amerikansk president och de många domstolsbeslut som finns kring detta.

Inget av mina svar är tillfyllest. Du fortsätter uppenbarligen att vara övertygad om att Obama blivit president på falska premisser. Det är som jag har skrivit din fulla rätt. Men det finns gränser för hur mycket tid jag kan lägga på detta och de har sen länge passerats.

Jag uppmanar dig därför att antingen vända dig till Vita Huset eller till USA:s högsta domstol om du vill fortsätta debatten.

Har du fortsatta synpunkter på vårt sätt att behandla Obamas födelseort så ber jag dig att vända dig till chefen för SVT Nyheter, Ulf Johansson.

MJ: Ja, du har kanske försökt att svara men svaren har varit alltför ofullständiga när de inte varit direkt felaktiga. Du säger att det finns många domstolsbeslut som styrker din utsaga men du vet uppenbarligen inte vad som står i dessa beslut. Hur tror du att någon kritiskt sinnad person som inte är utrustad med blind auktoritetstro ska kunna nöja sig med det? Ofattbart. Du fortsätter dessutom att i fallet Obama blanda ihop de två aspekterna på en naturligt infödd medborgare: föräldrarna och födelseplatsen. Det viktigaste i Obamas fall är hans föräldrar, inte var han är född.

Varför skulle jag vara övertygad om att Obama är laglig när ingen har kunnat visa det på ett vetenskapligt och logiskt sätt? Att du eller någon annan hänvisar till domstolsbeslut ni inte vet något om eller inte förstår är ju alls inget sätt att bevisa något mer än er egen inkompetens.

Du och dina kollegor borde givetvis ha lagt mycket mer tid på detta för åtta år sedan när frågan blev aktuell, men ni gjorde inte det. Ni var och är ännu helt okritiska och styrda av blind auktoritetstro. Ni hänvisar till texter ni inte har läst och inte kan förstå.

Att föreslå någon att vända sig till Vita huset eller Högsta domstolen är bara befängt och ett tydligt tecken på hur lite du förstår av detta.

”Har du fortsatta synpunkter på vårt sätt att behandla
 Obamas födelseort så ber jag dig att vända dig till
 chefen för SVT Nyheter, Ulf Johansson.”

Det handlar inte främst om Obamas födelseort. Hur många gånger behöver jag säga det innan du förstår?

Här slutade konversationen. Jag skickade en kopia av alltihop till Ulf Johansson. Jag räknar inte med någon reaktion därifrån.

Dag Sandahl blockerar alla kommentatorer

Prästen Dag Sandahl blev så irriterad på sanningen i kommentarsspalten till sin egen blogg BloggarDag att han gav alla sina kommentatorer 4 eller 5 veckors ”semester” från den 1 juli.

Att kalla ”blockering” för ”semester” är ett uppenbart exempel på nyspråk vilket ju inte är något hedersamt. Istället för att blockera endast mig valde han att blockera alla kommentatorer ehuru det troligen var mig han inte ville ha flera kommentarer ifrån. Anledningen till hans beslut var sannolikt att det inte hade sett särskilt bra ut att bara blockera mig; han hade ju då kunnat hamna i samma fack som t.ex. SR och SVT, och det var förmodligen inte direkt lockande. Faktum är emellertid att åtminstone SR har använt sig även av en liknande metod men då utan bortre tidsgräns. Se https://cyberord.wordpress.com/2012/08/24/sveriges-radio-tar-bort-kommentarsspalter/