Avstängd ånyo på Twitter

Twitter stängde igår ånyo av mig från mitt konto där. Anledningen Twitter uppgav är att de vill kunna garantera kontots säkerhet, men det är uppenbart att de istället vill vara säkra på att de kan spåra mig för det jag skrivit om judar.

Twitter vill nämligen att jag ännu en gång verifierar det mobiltelefonnummer som är knutet till kontot. Det räcker för deras del alltså inte med uppdaterat IP-nummer och aktuell information om min dator, utan de vill förbättra möjligheten att kunna spåra mig även när jag inte sitter vid datorn. Med hjälp av ”den digitala fotbojan” — även känd under sin vanligare benämning ”mobiltelefon” — vill judarna och deras sabbatsgojer ha bästa möjliga förutsättningar att kunna utöva sin makt. Legendariske schackvärldsmästaren Bobby Fischer hade rätt när han för många år sedan sade: ”Jag tror inte det blir någon fred i den här världen förrän vi tar itu med judarna.”

Facebook raderar och blockerar ånyo

Idag blev jag avstängd från Facebook i 24 timmar på grund av att jag där skrev en kommentar som pekade ut judarna som världens härskare.

Kommentaren klassades av Facebook som hatisk och raderades trots att jag bara konstaterade faktum! Därför måste jag enligt Facebook också stängas av i 24 timmar. Det är alltså, enligt den dominerande sociala plattformen, hat att säga det uppenbara, att judarna genom sin kontroll av malströmsmedia och därigenom det politiska området faktiskt är världens härskare.

Twitter har blockerat mig igen

Sedan i torsdags kväll, den 19 mars, är jag åter avstängd från Twitter. För att återfå tillgång till mitt konto där måste jag låta Google inhämta information om mig och min dator samt ånyo verifiera kontots mobiltelefonnummer.

I torsdags kväll, när jag var mitt uppe i skrivandet av en kommentar till ägaren av Twitter-kontot @Lilith, visades plötsligt ett helfönstermeddelande från Twitter om att viktiga funktioner på mitt konto tillfälligt inaktiverats, bland andra möjligheten att skriva inlägg och kommentarer. För att återfå funktionerna denna gång räckte det inte som senast med verifiering av mobiltelefonnummer, men det krävdes även att jag godkände att Google får hämta information om mig och min dator. Jag jobbar på att återöppna kontot.

Avstängd hemsida om judar

Hemsidan Judar i Sverige, innehållande en förteckning över inflytelserika judar i landet, är inte längre tillgänglig för allmänheten.

Igår den 11 mars upptäckte jag att ovan nämnda intressanta förteckning över inflytelserika judar i Sverige inte längre finns att tillgå. Förmodligen är den nedplockad av WordPress efter klagomål från judiska intressen. Den fanns på adressen https://judarisverige.wordpress.com/ men nu möts man där av följande meddelande:

Sömnmedelanvändning har ökat dramatiskt

Användningen av sömnmedel och lugnande medel bland barn och tonåringar i Sverige steg enligt Socialstyrelsen med mer än 800 % mellan 2006 och 2018, med en särskilt snabb ökning efter 2013.

En mycket möjlig faktor bakom den dramatiska ökningen av sömnmedelanvändning är mikrovågsstrålning från mobil telekommunikation, en faktor som aldrig får nämnas i negativ bemärkelse av de judekontrollerade massmediakanalerna såsom Sveriges Television, Sveriges Radio, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och många andra.

Strålskyddsstiftelsen har inte samma munkavle; se dess artikel för mer information om dessa mycket bekymmersamma siffror från Socialstyrelsen: https://www.stralskyddsstiftelsen.se/2020/02/kraftig-okning-av-somnmedel-till-barn/

Twitter har fått nos på mig

Twitter har uppenbarligen fått i uppdrag av den judiskt kontrollerade makteliten att spionera på mig efter mitt avslöjande av skjutningen i Hanau.

Idag på morgonen när jag försökte logga in på Twitter möttes jag av ett meddelande från Twitter om att mitt konto åter stängts, även om det uttrycktes som att vissa funktioner tillfälligt begränsats. Twitter bad mig att verifiera mitt telefonnummer ifall jag ville återöppna mitt konto. Detta motiverades med att förhindra automatisk aktivitet från mitt konto men handlar egentligen om Twitters önskan att kunna spåra mig, helst via ”digital fotboja” (även känd som mobiltelefon). Det har inte förekommit någon automatisk aktivitet från mitt Twitter-konto men min egen Twitter-aktivitet tolereras tydligen inte längre utan att jag gör mig enkelt spårbar.

Skärmbild från 2020-02-24 08-21-38_2

Skjutningen i Hanau

När jag först läste om attentatet i Hanau, Tyskland som inträffade den 19 februari i år, utgick jag ifrån att det var en falskflaggattack eller en bluffattack eftersom attentat av det slaget mycket ofta är det. Idag kan jag konstatera att min förmodan var korrekt.

Upprinnelsen till det hela var en YouTube-video (https://www.youtube.com/watch?v=H3_gGc7AZ24) jag såg den 19 februari producerad av WakeUpGlobe.se där Michael Oddane samtalar med Ole Dammegård om coronaviruset. Ole nämner i videon att det planerades en falskflagg- eller bluffattack till den 20 februari så jag beslöt mig för att hålla utkik den dagen, och mycket riktigt fick jag läsa om attentatet i Hanau som jag tyckte passade bra in.

Jag kom ganska snart i mina undersökningar att titta på följande video som osade falskflagg eller bluff lång väg där den påstådda mördaren vid namn Tobias Rathjen framträder i lika påstådd egen inspelning: https://www.youtube.com/watch?v=zkn11fhILNM

Litet senare hittade jag följande video om en annan förmodad bluff av ganska annorlunda slag. I den videons inledande foto kände jag igen den påstådda mördaren från den tidigare videon som den sjätte personen från vänster: https://www.bitchute.com/video/Zotc0PQGsxxC/

Jag skrev då ett inlägg på Twitter om dessa iakttagelser där jag uttryckte min tro att den påstådda tyska mördaren Tobias Rathjen egentligen var en brittisk skådespelare kopplad till MI6. Några timmar senare låstes mitt Twitter-konto på grund av detta inlägg vilket jag tolkar som en bekräftelse på att min tro var och är korrekt. Jag erbjöds att häva låsningen genom att radera inlägget vilket jag också gjorde eftersom jag då kan fortsätta skriva om händelsen även på Twitter.

Meddelande från Twitter.

YouTube raderar och skuggblockerar

Judarna på YouTube fortsätter sin kamp mot sanningen och lever upp till Bobby Fischers ord om dem.

Legendariske schackvärldsmästaren Bobby Fischer (1943-2008) sade, bland annat, om judarna: ”Ingen lögn är för stor för en jude, ingen lögn för liten. Judar lever av att ljuga och dör i kontakt med sanningen.”. Att detta är sant visar kommentarsmodereringen på YouTube, videoplattformen som ägs av det judiskt kontrollerade megaföretaget Google.

Jag skrev idag följande kommentar till videon på https://www.youtube.com/watch?v=yhM_wwDmtr4

Markus Allard genomskådar och dömer ut dagens politker på ungefär samma sätt som Adolf Hitler gjorde med sina samtida politker. Hitler sade i slutet av sitt liv att hans ande kommer att uppstå ur graven och folk kommer att veta att han hade rätt. Vi är där nu.

Den kommentaren fick inte vara kvar i många minuter, och jag var därefter skuggblockerad från att publicera fler kommentarer under den videon.

Nordiska motståndsrörelsen, kristendomen och sionismen

Nordiska motståndsrörelsens Marcus Hansson har i en i många stycken mycket bra artikelserie på Nordfront under namnet Sions beskyddare behandlat det stöd sionismen har idag, inte minst genom många kristna samfund.

Det som är mycket mindre bra är att han inte har satt sig in i kristendomens ursprung, problematiken med judar och det judiska i bibeln, och det minst sagt problematiska med den sionistiska kristenheten och den så kallat judeo-kristna traditionen. Han skriver i seriens avslutande artikel Sions beskyddare — Sammanfattning under dess avsnitt De kristna sionisterna:

Under kristendomens tidiga år avjudaiserades mycket av den judiska tro som senare skulle bli kristendomen, inte tillräckligt mycket dock, de kristna kyrkorna har alltid accepterat konvertiter från främmande folkslag, något som judar genom århundraden har utnyttjat för att infiltrera de kristna kyrkorna.

Att judar har infiltrerat kristenheten och idag lyckats på ett groteskt sätt vanställa den är ett faktum, men här beskriver han felaktigt kristendomen som sprungen ur judisk tro när ju kristendomen kommer ur den hebreiska och israelitiska religionen. Jesus var själv mycket kritisk till den judiska tron och kallade judar till och med för djävulens barn i Johannesevangeliets kapitel 8, vers 44, så att beskriva kristendomen som sprungen ur den judiska tron kan faktiskt uppfattas som ett okunnigt hån.

Facebook raderar och blockerar ännu en gång

Judekontrollerade Facebook har idag åter raderat en av mina kommentarer och blockerat mig från att använda mitt konto där i sju dagar.

Judarna som styr Facebook tål inte sanningen om sig själva; det har judar aldrig gjort. Jesus var en av de tidigaste att berätta sanningen om dem, och han sade den även direkt till dem själva. På honom blev de så arga att de ropade ”Korsfäst honom!” till Pontius Pilatus, och sedan gjordes det! Jag har hittills kommit lindrigare undan. Efter korsfästelsen av Jesus blev han deras främsta hatobjekt, fruktansvärt förtalad och hatad i judarnas viktigaste skrift Talmud; det räckte alltså inte med att de fick honom plågad till döds. De har sedan genom årtusendena närt ett enormt hat mot honom, hans lära och hans efterföljare. Nu har alltså judarna anklagat mig för ”hatisk kommentar” på Facebook bara för att jag konstaterade att judar kontrollerar massmedierna och att Jesus kallade judarna för djävulens barn – två enkelt kontrollerbara fakta. För judar är sanningen om dem själva ett uttryck för hat. Bara djävulens barn resonerar så.