Dag Sandahl blockerar alla kommentatorer

Prästen Dag Sandahl blev så irriterad på sanningen i kommentarsspalten till sin egen blogg BloggarDag att han gav alla sina kommentatorer 4 eller 5 veckors ”semester” från den 1 juli.

Att kalla ”blockering” för ”semester” är ett uppenbart exempel på nyspråk vilket ju inte är något hedersamt. Istället för att blockera endast mig valde han att blockera alla kommentatorer ehuru det troligen var mig han inte ville ha flera kommentarer ifrån. Anledningen till hans beslut var sannolikt att det inte hade sett särskilt bra ut att bara blockera mig; han hade ju då kunnat hamna i samma fack som t.ex. SR och SVT, och det var förmodligen inte direkt lockande. Faktum är emellertid att åtminstone SR har använt sig även av en liknande metod men då utan bortre tidsgräns. Se https://cyberord.wordpress.com/2012/08/24/sveriges-radio-tar-bort-kommentarsspalter/

Annonser