Gunnar Wall blockerar permanent

Den berömde författaren Gunnar Wall har nu permanent blockerat mig från att skriva kommentarer på sin blogg därför att jag till en annan bloggkommentator, som skrivit under signaturen J, skrev att vederbörande verkade ha viktiga saker att dölja.

Om nu Gunnar Wall tycker att det är ett allvarligt etikettsbrott att skriva att någon som inte tar till sig information eller ens bryr sig om att undersöka viktiga omständigheter verkar ha viktiga saker att dölja, finns det åtminstone två logiska steg som borde föregå en permanent blockering av en kommentator, nämligen redigering av kommentaren eller radering av den. Gunnar Wall väljer istället att hoppa över dessa två steg i just detta sammanhang och blockera avsändaren. Att Gunnar Wall tidigare i diskussionen oredigerat publicerat smädelser som ”tokteorier” och ”klientel” från signaturen J riktade mot mig, fullbordar bilden av ohederlighet från en uppburen författare.

Jag har tidigare undrat om Gunnar Wall är en mörkläggare, och Gunnar har nu hjälpt till att bringa klarhet i den frågan. Det ser faktiskt ut som om konspirationen att röja undan Olof Palme inte bara omfattar själva mordet och den officiella mordutredningen, utan även den skenbart oberoende historieskrivningen. Att Sverige vadar i dy och dimma har Sven Anér skrivit beträffande mordet på Olof Palme. Det är helt sant, och vad värre är blir dyn allt djupare och dimman tätnar.

Annonser