Facebook raderar och blockerar

Den judiskt kontrollerade organisationen Facebook raderade en av mina kommentarer och blockerade mig ånyo några dagar det gångna veckoslutet. Jag skrev på Alternativ för Sveriges Facebook-sida en sanningsenlig kommentar om judarna, en kommentar som jag dessutom lät Facebook skicka till AfS.

Möjligen var denna senare omständighet det som ledde till Facebooks åtgärd mot mig. Om jag inte hade klickat på ”Skicka meddelande” kanske jag hade undgått raderingen och blockeringen då min kommentar kanske inte hade uppmärksammats. Detta stärker mina misstankar mot AfS som varande totalt kontrollerat av judarna. Här nedan  följer skärmbilder som bekräftar det inträffade. Noteras bör att Facebooks regel talar om att peka ”ut individer på grund av rastillhörighet”. Jag pekade aldrig ut några individer; jag talade om judarna som grupp. Raderingen och blockeringen hade därför inget stöd i hänvisad regel.

Annonser