Jättebra video av pastor Manning

Pastor James David Manning i Atlah World Missionary Church, New York, har publicerat en YouTube-video om David Lansfords seger i borgmästarvalet i Clovis, New Mexico. Lansford vann trots smutskastningskampanj mot honom i dyngskallemedia.

Pastor Mannings vän David Lansford är ånyo borgmästare i Clovis, New Mexico. Detta är anmärkningsvärt därför att Lansford mycket tydligt och öppet deklarerar att Barack Obama är olaglig som USA:s president, en kunskap som högre officiella amerikanska tjänstemän normalt inte tillåts uttrycka. Lansford deltog till och med som juryordförande i den av pastor Manning anordnade rättegången mot Obama, CIA och Columbia-universitetet som hölls i maj 2010 i Atlah World Missionary Church, och där fällde Obama på alla 17 åtalspunkter.

Jag har tidigare kritiserat pastor James David Manning för hans svajiga besked i frågan om huvudanledningen till Barack Obamas olaglighet som USA:s president. Jag har även varit i kontakt med Michael Master som tydligen varit en av dem som påverkat Manning och fått honom att framföra helt oegentliga resonemang kring Obamas olaglighet. Nu lägger dock Manning i denna video på YouTube allt detta till rätta vilket naturligtvis är väldigt bra. Manning talar i videon även om sin tragiska tid som ung kriminell innan han blev frälst.

Det är inspirerande och hoppfullt att Obamas enorma korruptionsmaskineri inte lyckades omintetgöra Lansfords seger i borgmästarvalet. Denna video skulle vara obligatoriskt material i all undervisning i samhällskunskap i alla skolor världen över.

Här är videoadressen: http://www.youtube.com/watch?v=V3pxbBcrypI

Annonser

Bloggadministratör åt Orly Taitz

Sedan några veckor tillbaka är jag en av administratörerna av Orly Taitz blogg, http://www.orlytaitzesq.com. Det känns som att vara med i TV-serien Helt hysteriskt.

Orly ser ju ut ungefär som Patsy och är ungefär lika skärpt som Eddie och nu ställer hon upp som republikansk kandidat i de kaliforniska valet till USA:s senat; jag skulle bli mycket förvånad om det repubmokratiska partimaskineriet låter henne komma någonstans i valprocessen, och att hon skulle ha chans att vinna valet känns uteslutet eftersom hon som främsta fråga driver avslöjandet av den olaglige presidenten Barack Obama.

Orly vet hur korrupt den republikanska partitoppen är men tror trots det att hon kan föra in någon form av hederlighet i den gamla partiapparaten. Orly och jag har diskuterat detta tidigare och då har jag framhållit att korruptionen är alltför omfattande för att det ska vara möjligt att restaurera ”det stora gamla partiet” (Grand Old Party) men Orly tror stenhårt på motsatsen.