Stockholmare för ett suveränt Sverige raderar kommentar

Sammanslutningen Stockholmare för ett suveränt Sverige har den senaste tiden gjort sig känd som en av arrangörerna av protesterna på Mynttorget i Stockholm mot den demografiska förändringen av Sverige och den korruption som har följt med den.

Stockholmare för ett suveränt Sverige kom på kant med andra nationella personer och organisationer när man lät Nordiska motståndsrörelsens Pär Sjögren tala vid protesten på Mynttorget den 3 februari. Flera andra talare, bland andra Mikael Willgert och Jan Tullberg, som skulle medverka, lämnade då återbud därför att de tog avstånd från det nynazistiska NMR. Detta upprörde Stockholmare för ett suveränt Sverige som menade att det var viktigt att alla som utsatts för yttrandefrihetsbegränsningar och repressioner ska få komma till tals, oavsett deras åsikter, och de var mycket kritiska mot det avståndstagande som hade resulterat i inställd medverkan av flera talare vid protestmötet.

Nu har det dock, intressant nog, visat sig att Stockholmare för ett suveränt Sverige trots allt inte är så intresserade av yttrandefrihet som man kan ledas att tro. Igår skrev jag en kommentar under deras bloggartikel på http://svenskt.bloggo.nu/Avstandstagandets-era-ar-over-Sluta-ga-maktens-arenden som publicerades som förväntat men idag är borta. Kommentaren sade att ett avståndstagande i sig inte är något problem, men att det blir ett problem om det baseras på en lögn, och att det i detta fall med protesten den 3 februari handlade om att den stora lögnen Förintelsen spelade en mycket stor roll i återbuden från flera talare. Detta var tydligen mer än vad Stockholmare för ett suveränt Sverige kunde tillåta sägas i kommentar på deras blogg.

Annonser