Nordiska motståndsrörelsen är inte nationalsocialistisk

Den på sistone mycket uppmärksammade Nordiska motståndsrörelsen (NMR) utger sig för, och omtalas även i judekontrollerad massmedia, att vara nationalsocialistisk. Jag anser att det inte är en korrekt beskrivning. Rörelsen kan möjligen betraktas som nynazistisk men inte som egentligt nationalsocialistisk.

Den ursprungliga nationalsocialismen som uppstod i 1920-talets Tyskland kämpade för ett folk i en nation byggd på kristen grund. Detta är tydligt både i Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiets (NSDAP:s) partiprogram, i Adolf Hitlers bok Min kamp, samt i uttalanden Hitler gjorde. I kontrast till detta kämpar NMR för en ny nordisk stornation av flera folk, byggd på asatro eller ateism och i opposition mot kristendomen vilken ses som en semitisk religion som försvagat de nordiska folken. Se t.ex. https://www.nordfront.se/innan-kristendomen-visade-oss-ljuset.smr

NSDAP:s partiprogram presenterades offentligt vid ett möte den 24 februari 1920 med nästan 2000 deltagare och togs emot med jublande godkännande. Programmet författades av Adolf Hitler och Anton Drexler och kom sedan att återges och kommenteras i Hitlers Min kamp, band 2, kapitel 5. Se http://www.hitler.org/writings/programme/

Beträffande den kristna grunden för nationalsocialismen sade Hitler bland annat följande vid ett tal i Passau den 27 oktober 1928:

Vi är ett folk av olika bekännelser, men vi är ett. Vilken tro som erövrar den andra är inte frågan; snarare är frågan om kristendomen står eller faller …. Vi tolererar ingen i våra led som attackerar kristendomens idéer … vår rörelse är faktiskt kristen. Vi är fyllda av en önskan att katoliker och protestanter ska upptäcka varandra i vårt eget folks djupa nöd.

För flera citat av Adolf Hitler om nationalsocialismens kristna grund, se https://www.nobeliefs.com/speeches.htm

Annonser