Avpixlat är kontrollerad opposition

Den mycket besökta internetsidan Avpixlat, känd för sin invandringskritik och sin koppling till Sverigedemokraterna, är noga med att de allra största världspolitiska lögnerna inte får punkteras. Exempelvis är 11 september-attentaten strängt förbjudna att kommentera på Avpixlat eftersom det annars enligt en moderator där skulle leda till total anarki.

Jag har observerat det bedrägliga beteendet vid tidigare medverkan i Avpixlats kommentarspalter men förra månaden blev det tydligt igen med anledning av min önskan att där under artikeln Förödelse vid sju koordinerade muslimska terrordåd i Paris få diskutera huruvida 13 november-attentaten i Paris kanske var falskflaggattacker. Mina kommentarer i ämnet raderades och jag började av moderatorerna att utsättas för påtryckningar att sluta skriva om det. När jag vägrade att sluta skriva om det, resulterade det hela i att jag blockerades från att kommentera mera på Avpixlat. Så fri är diskussionen på internetsidan som anser sig utgöra den bästa plattformen för en fri och öppen diskussion i Sverige.

Annonser