Google avjusterar

Sökmotorjätten och internetdraken Google har av initierade datoranvändare länge betraktats som censurens stormästare och ett företag man med betydande ovilja låter sig betjänas av eller gör affärer med.

Det senaste beviset på det ovan nämnda är Googles så kallade avjustering (detuning, på engelska) av vissa personers eller organisationers nätaktivitet. Vad som händer är att Google får en beställning av en uppdragsgivare att manipulera t.ex. visningsstatistik för en hemsida eller en YouTube-kanal som publicerar för uppdragsgivaren misshaglig information. Google ser då till att värdet för exempelvis antal visningar av en video hålls tillbaka eller fryses under vissa perioder så att det visade värdet efter redan en liten tid vida underskrider det egentliga. Av drabbade parter bör nämnas den amerikanske advokaten Mario Apuzzo som under flera år gjort sig känd som den främste experten på Barack Obamas olaglighet som USA:s president. En annan drabbad är pastor James David Manning i New York och hans församling Atlah World Missionary Church som även de länge talat om Obamas olaglighet och den enorma korruption som präglar det politiska livet i USA. Apuzzos och Mannings budskap är sådana som uppdragsgivaren vill hämma och Google hjälper alltså till i detta bedrägeri. Google är således inte bara involverade i, som tidigare känt, censurering av visst innehåll, utan även i mer subtil manipulation av, som i detta fall, statistik.

Kunskapen om detta nådde mig, och fortsätter att nå mig, via en anställd på Google i USA som arbetar med avjustering och som berättat att de som jobbar på hans avdelning får listor med internetinnehåll som skall avjusteras. Han ser dock bara en bråkdel av vad som skall avjusteras men är bekant med namnen på många av den amerikanska politiska världens svåraste inhemska kritiker.

Annonser