Blockerad av Facebook

Politiskt korrekta och judekontrollerade Facebook har idag blockerat mig i 24 timmar efter min publicering av följande ”fruktansvärda” kommentar i gruppen Journalistbubblan:

Judar, muslimer och homosar kan inte acceptera att de kan vara hatade. Därför har de uppfunnit skällsorden antisemit, islamofob och homofob för att dela ut första smällen mot resten av världen eller åtminstone slå tillbaka. Patetiskt. Jag har dock aldrig träffat på någon islamofob eller homofob men antisemiter känner jag till ganska många. Gamle schackvärldsmästaren Bobby Fischer — själv av judisk börd — var en av de främsta: https://www.youtube.com/watch?v=QryuMf8qZ0g

Annonser

Diskussion med Anders Holmberg, SVT

i-mgreqw_400x400

Anders Holmberg

Den 11 till den 15 november 2016 hade jag en diskussion via e-post med Anders Holmberg, mångårig programledare för SR:s Studio Ett och senare SVT:s Aktuellt. Den föranleddes av att jag hade sett Holmberg uttala sig i SVT om Donald Trumps uppfattning om Barack Obamas status som amerikan.

Diskussionen kom givetvis att handla om Barack Obamas laglighet för det ämbete han nu innehaft i snart 8 år. Jag ville undersöka vad Anders Holmberg hade att säga i frågan. Efter en genom flera år ganska omfattande kontakt med SR:s och SVT:s medarbetare befarade jag att kunskapen och klokskapen jag skulle komma att möta i diskussionen inte skulle vara den största, men att det skulle vara så här dåligt beställt vad beträffar just Anders Holmberg överraskade till och med mig. Jag har otroligt nog fått Holmbergs godkännande att publicera hela konversationen. Så här utspann sig samtalet:

MJ: Hej! Jag såg dig på Aktuellt igår sägande att Trump tidigare ansåg att Obama inte är en riktig amerikan. Vad menades med det?

AH: Trump var tidigare en ledande företrädare för rörelsen som ifrågasatte att Obama var född i USA och därmed hans presidentskap. Mvh Anders.

MJ: Tack för svar! Varför övergav han den rörelsen? Var det ett krav för att komma på tal som president?

AH: Vet inte. Blev väl orimligt efter att alla fakta lagts på bordet. Men det var rätt sent (tidigare i år) som han twittrade ut att Obama var född amerikan. Det där var hur som helst bara en del av de många och djupa motsättningarna mellan Trump och Obama. Nu gjuts olja på vågorna mellan just de två. Som brukligt är vid presidentskifte. På många andra håll är man långt ifrån beredd att gräva ned stridsyxan, som du säkert noterat.

MJ: Vilka fakta? ”Född amerikan” är inte vad som står i grundlagens artikel 2, avdelning 1, stycke 5. ”Natural born citizen” (naturligt infödd medborgare) är begreppet ifråga. Vet inte Donald Trump det?

Över helgen den 12 och 13 november hörde jag inget mer av Holmberg, så måndagen den 14 skrev jag igen och fick svar:

MJ: Hej igen! Jag skulle verkligen uppskatta om du kunde ge exempel på de fakta som fick Trump att ändra åsikt om Obamas laglighet som USA:s president. Du skriver dock ”blev väl” så jag antar att du inte är så insatt i spörsmålet, men jag kan ju ha fel på den punkten.

AH: Hej. Förstår inte riktigt vart du vill komma med detta. Det bedrevs en omfattande kampanj mot Obama, som gick ut på att han inte skulle vara född på Hawaii, att han ljugit om sin tro (han var inte kristen utan muslim antydde Trump och andra). DT var en ledande företrädare för dessa teorier/anklagelser. 2011 publicerade Obama en mer utförlig födelseattest som visade att han var född på Hawaii. Även födelseannons från lokaltidningen när det begav sig har publicerats. Detta har inte tystat alla konspirationsteoretiker men de flesta. DT har (i år) erkänt att Obama är född amerikan.

MJ: Tack för svar. Det är jätteviktigt att denna fråga diskuteras därför att sanningen har inte kommit fram i vanlig massmedia, i alla fall inte via SR och SVT eller i de stora massmediakanalerna i USA.

Att Obama inte är kristen har ingen direkt koppling till hans laglighet som president, så det är nödvändigt att inte blanda ihop äpplen och päron här. Visst har det funnits många kampanjer mot Obama men man måste givetvis granska dem sakligt för att kunna veta något om sanningshalten i dem.

Frågan om Obamas laglighet som president är ingen konspirationsteori; den är en enkel juridisk fråga. I den amerikanska grundlagens artikel 2, avdelning 1, stycke 5 anges att den som vill bli president måste vara en naturligt infödd medborgare (”natural born citizen”) — om den inte var amerikansk medborgare i september 1789, vill säga –, d.v.s. född i landet av föräldrar som är medborgare i detta land. Obamas far, Barack Obama den äldre, var aldrig amerikansk medborgare. Därför är inte Obama, oavsett var han är född, en naturligt infödd medborgare och således inte laglig som USA:s president. Hans publicerade födelsedokumentation (som visat sig vara digitala förfalskningar i dataformaten JPG och PDF) är för sakfrågan onödig information.

Vad jag undrar just nu är om Donald Trump är så okunnig i den amerkanska konstitutionen att han inte känner till detta, eller om han känner till det men väljer att inte påtala det därför att det är en så stor skandal att det skulle ställa hela världen på huvudet och att krafter han är beroende av för sin kommande presidentperiod inte skulle vilja vara med om en sådan skandal. Här kan givetvis konspirationsteorier komma in i bilden i det andra alternativet, men innan man går in på dem vore det intressant att höra vad Donald Trump vet om USA:s grundlag.

AH: Okej. Tack för samtalet.

MJ: Har du inget mer sakligt att säga? Var du helt ovetande om detta? Har du ingen förmåga att sätta dig in i frågan, eller är det så att du inte får sätta dig in i frågan? Om det är det senare alternativet, hur klarar du då av att vara journalist om det finns frågor du inte får sätta dig in i? Om du inte vill diskutera frågan mer, är det OK för dig om jag publicerar vår e-postkonversation på min blogg?

AH: Nej, jag såg ingen mening att fortsätta diskussionen. Du har bestämt dig för hur det är och att världens alla medier gått ihop för att dölja det. Det är din fulla rätt att fortsätta tro på det. Nej, ingen bestämmer att jag inte får sätta mig in i det ena eller andra.

Nej, din bild av kraven för att kunna väljas till am president stämmer inte. Den som är född på amerikansk mark behöver inte ha föräldrar som är amerikanska medborgare för att räknas som ”natural born citizen”. Vad du gör med vår konversation är upp till dig.

Lycka till.

MJ: Hej igen, Anders, och tack för nytt svar. Tvärtemot vad du tror är jag lätt att övertyga med fakta, men det måste vara fakta och inget löst prat att det är ”väl” på ett visst sätt. Det går heller inte att övertyga mig med blind auktoritetstro, att t.ex. bara för att den eller den experten sagt att Obama är laglig så är han det. Jag har ingenstans sagt att massmedia gått ihop om att hålla Obamas olaglighet hemlig; jag bara konstaterar att ingenstans i SR:s, SVT:s eller de stora amerikanska massmediernas rapportering har det framkommit att Obama faktiskt är olaglig.

Vilka källor vill du hänvisa till för uppfattningen att en naturligt infödd medborgare bara behöver vara född i ett land för att räknas som naturligt infödd?

AH: Fint. Du får söka vidare efter fakta. Lycka till med det. Att definitionen ”natural born citizen” gäller för den som är född i USA, oavsett föräldrarnas medborgarskap är fastslaget i en lång rad domstolsbeslut. USA har också sen tidigare haft en rad presidenter med föräldrar födda utomlands.

MJ: Så du kan alltså inte hänvisa direkt till en källa. Är det så? Om det finns en lång rad domstolsbeslut som stöder din utsaga borde du inte ha några problem att hänvisa till åtminstone ett sådant beslut.

Var föräldrarna är födda spelar ingen roll. Det är deras medborgarskap vid barnets födelse som gäller.

AH: Tack för samtalet, men nu räcker det. All din info finns en googling bort. Du får hitta nån annan att göra din research. Lycka till.

MJ: Du fortsätter att missförstå vilket jag tycker är mycket allvarligt för att komma från en journalist som till en ovetande allmänhet ska förmedla vad som händer i världen: Det är inte min efterforskning jag ber dig att göra, utan istället vilka belägg för din utsaga du hittat i din efterforskning. Förstår du verkligen inte det? Eller försöker du komma ur en situation där du har noll koll genom att spela oförstående och visa prov på ytterligare missuppfattningar än dem du inledde konversationen med? Är det faktiskt som pastor James David Manning har kommit fram till beträffande bland andra journalister?: https://www.youtube.com/watch?v=2nGjhDLFnyo

AH: Nu har jag i ett antal mail försökt svara dig på olika frågor om vad vi har för belägg för att säga att Obama är född där han påstår, vilka regler som gäller för den som vill bli amerikansk president och de många domstolsbeslut som finns kring detta.

Inget av mina svar är tillfyllest. Du fortsätter uppenbarligen att vara övertygad om att Obama blivit president på falska premisser. Det är som jag har skrivit din fulla rätt. Men det finns gränser för hur mycket tid jag kan lägga på detta och de har sen länge passerats.

Jag uppmanar dig därför att antingen vända dig till Vita Huset eller till USA:s högsta domstol om du vill fortsätta debatten.

Har du fortsatta synpunkter på vårt sätt att behandla Obamas födelseort så ber jag dig att vända dig till chefen för SVT Nyheter, Ulf Johansson.

MJ: Ja, du har kanske försökt att svara men svaren har varit alltför ofullständiga när de inte varit direkt felaktiga. Du säger att det finns många domstolsbeslut som styrker din utsaga men du vet uppenbarligen inte vad som står i dessa beslut. Hur tror du att någon kritiskt sinnad person som inte är utrustad med blind auktoritetstro ska kunna nöja sig med det? Ofattbart. Du fortsätter dessutom att i fallet Obama blanda ihop de två aspekterna på en naturligt infödd medborgare: föräldrarna och födelseplatsen. Det viktigaste i Obamas fall är hans föräldrar, inte var han är född.

Varför skulle jag vara övertygad om att Obama är laglig när ingen har kunnat visa det på ett vetenskapligt och logiskt sätt? Att du eller någon annan hänvisar till domstolsbeslut ni inte vet något om eller inte förstår är ju alls inget sätt att bevisa något mer än er egen inkompetens.

Du och dina kollegor borde givetvis ha lagt mycket mer tid på detta för åtta år sedan när frågan blev aktuell, men ni gjorde inte det. Ni var och är ännu helt okritiska och styrda av blind auktoritetstro. Ni hänvisar till texter ni inte har läst och inte kan förstå.

Att föreslå någon att vända sig till Vita huset eller Högsta domstolen är bara befängt och ett tydligt tecken på hur lite du förstår av detta.

”Har du fortsatta synpunkter på vårt sätt att behandla
 Obamas födelseort så ber jag dig att vända dig till
 chefen för SVT Nyheter, Ulf Johansson.”

Det handlar inte främst om Obamas födelseort. Hur många gånger behöver jag säga det innan du förstår?

Här slutade konversationen. Jag skickade en kopia av alltihop till Ulf Johansson. Jag räknar inte med någon reaktion därifrån.

Dag Sandahl blockerar alla kommentatorer

Prästen Dag Sandahl blev så irriterad på sanningen i kommentarsspalten till sin egen blogg BloggarDag att han gav alla sina kommentatorer 4 eller 5 veckors ”semester” från den 1 juli.

Att kalla ”blockering” för ”semester” är ett uppenbart exempel på nyspråk vilket ju inte är något hedersamt. Istället för att blockera endast mig valde han att blockera alla kommentatorer ehuru det troligen var mig han inte ville ha flera kommentarer ifrån. Anledningen till hans beslut var sannolikt att det inte hade sett särskilt bra ut att bara blockera mig; han hade ju då kunnat hamna i samma fack som t.ex. SR och SVT, och det var förmodligen inte direkt lockande. Faktum är emellertid att åtminstone SR har använt sig även av en liknande metod men då utan bortre tidsgräns. Se https://cyberord.wordpress.com/2012/08/24/sveriges-radio-tar-bort-kommentarsspalter/

SVT blockerar mig igen

SVT har nu blockerat mig även från Tittarservice forum och SVT Nyheters Facebook-sida. Företaget kan inte hantera sanna kommentarer; det avskyr dem och blockerar regelvidrigt de tittare det är satt att tjäna.

SVT:s Tittarservice är en speciellt ljusskygg avdelning inom propagandamaskinen SVT. Dess medarbetare lämnar bara ut sina förnamn och de kan därför inte nås personligen via e-post. Det heter från ledningshåll att deras utsatta position gör det nödvändigt att skydda deras identiteter. Vilken utsatt position? Är det Tittarservice personal som är ansvariga för den moraliska och intellektuella korruptionen inom SVT och det sanslösa och lögnaktiga propagandaarbete som bedrivs där?

Press TV har uppenbarligen en helt annan inställning till världen och livet än SVT. En sådan intervju som följande vore helt otänkbar på SVT:

Homoaktiva Smålänningen

I Ljungby i Småland finns tidningen Smålänningen som likt annan dyngskallemedia som exempelvis DN, SR och SVT verkar för samhällets undergång genom bland annat homoaktivism.

I tron att man gjorde homoagendan en tjänst uppmärksammade man småländske kyrkopolitikern Bruno Edgarssons uttalande om att homosexualitet är en trend. Läsarna ansågs därigenom förstå vilken hemsk människa Bruno Edgarsson är. Nyheten togs även upp av SVT och fick därmed stor spridning.

Min vana trogen började jag kommentera artiklarna på Smålänningen om Bruno Edgarsson. Jag blev lite imponerad av att tidningen vågade ha kommentarsspalter och ännu mer av att mina första 10-talet kommentarer behandlades rättvist. Det senare intrycket förbyttes dock som väntat i besvikelse när tidningens digitala redaktion i Jönköping började fulmoderera och tog bort regelrätta kommentarer bara för att de avslöjade sanningen om homopropagandan och de många lögner den sprider. Jag kontaktade Smålänningens chefredaktör Inger Abram Ohlsson och senare även ansvarig utgivare Marie Johansson Flyckt för att påtala det. Ingen av dem kunde ens erkänna fulmodereringen utan avslöjade sig som de simpla och ointelligenta bedragare som i regel befolkar landets tidningsredaktioner och -ledningar.

Homoaktivist Marie Flyckt

Homoaktivist
Marie Flyckt

Nicholas Cummings kovänder

Den kände psykologen Nicholas Cummings, som jag skrivit om tidigare här på Cyberord angående hans avslöjande av den homokontrollerade organisationen APA (American Psychological Association), gjorde i slutet av förra året en kovändning beträffande hans inställning till psykoterapeutisk hjälp för homosexuella att bli av med sin homosexualitet.

Från att tidigare ha varit mycket medveten om de problem homosexualitet för med sig och engagerad i att terapeutiskt behandla homosexuella som velat ändra sin sexualitet, påstår han nu att han i vissa YouTube-videor blivit bedrägligt framställd som ”anti-gay” och hävdar att han absolut inte vill ”bota” någon från homosexualitet. Han tar vidare avstånd från NARTH (National Association for Research and Therapy for Homosexuality) och vill inte ha med organisationen att göra trots att han tidigare hållit åtmistone en mycket uppskattad föreläsning på en av dess konferenser.

Avpixlat är kontrollerad opposition

Den mycket besökta internetsidan Avpixlat, känd för sin invandringskritik och sin koppling till Sverigedemokraterna, är noga med att de allra största världspolitiska lögnerna inte får punkteras. Exempelvis är 11 september-attentaten strängt förbjudna att kommentera på Avpixlat eftersom det annars enligt en moderator där skulle leda till total anarki.

Jag har observerat det bedrägliga beteendet vid tidigare medverkan i Avpixlats kommentarspalter men förra månaden blev det tydligt igen med anledning av min önskan att där under artikeln Förödelse vid sju koordinerade muslimska terrordåd i Paris få diskutera huruvida 13 november-attentaten i Paris kanske var falskflaggattacker. Mina kommentarer i ämnet raderades och jag började av moderatorerna att utsättas för påtryckningar att sluta skriva om det. När jag vägrade att sluta skriva om det, resulterade det hela i att jag blockerades från att kommentera mera på Avpixlat. Så fri är diskussionen på internetsidan som anser sig utgöra den bästa plattformen för en fri och öppen diskussion i Sverige.