Nordiska motståndsrörelsen är inte nationalsocialistisk

Den på sistone mycket uppmärksammade Nordiska motståndsrörelsen (NMR) utger sig för, och omtalas även i judekontrollerad massmedia, att vara nationalsocialistisk. Jag anser att det inte är en korrekt beskrivning. Rörelsen kan möjligen betraktas som nynazistisk men inte som egentligt nationalsocialistisk.

Den ursprungliga nationalsocialismen som uppstod i 1920-talets Tyskland kämpade för ett folk i en nation byggd på kristen grund. Detta är tydligt både i Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiets (NSDAP:s) partiprogram, i Adolf Hitlers bok Min kamp, samt i uttalanden Hitler gjorde. I kontrast till detta kämpar NMR för en ny nordisk stornation av flera folk, byggd på asatro eller ateism och i opposition mot kristendomen vilken ses som en semitisk religion som försvagat de nordiska folken. Se t.ex. https://www.nordfront.se/innan-kristendomen-visade-oss-ljuset.smr

NSDAP:s partiprogram presenterades offentligt vid ett möte den 24 februari 1920 med nästan 2000 deltagare och togs emot med jublande godkännande. Programmet författades av Adolf Hitler och Anton Drexler och kom sedan att återges och kommenteras i Hitlers Min kamp, band 2, kapitel 5. Se http://www.hitler.org/writings/programme/

Beträffande den kristna grunden för nationalsocialismen sade Hitler bland annat följande vid ett tal i Passau den 27 oktober 1928:

Vi är ett folk av olika bekännelser, men vi är ett. Vilken tro som erövrar den andra är inte frågan; snarare är frågan om kristendomen står eller faller …. Vi tolererar ingen i våra led som attackerar kristendomens idéer … vår rörelse är faktiskt kristen. Vi är fyllda av en önskan att katoliker och protestanter ska upptäcka varandra i vårt eget folks djupa nöd.

För flera citat av Adolf Hitler om nationalsocialismens kristna grund, se https://www.nobeliefs.com/speeches.htm

Annonser

6 thoughts on “Nordiska motståndsrörelsen är inte nationalsocialistisk

 1. ”I kontrast till detta kämpar NMR för en ny nordisk stornation av flera folk,”

  Hitler ville samle områder som på hans tid ikke var tyske. Det tredje riket og Norge under Nasjonal Samling ville ha et sterkt og samarbeidende Germania. Det er også flere historiske eksempler på nasjonalister og intellektuelle i Norden som ønsket å se et nordisk rike. Grensene mellom de nordiske nasjonene har også oppigjennom historien sett annerledes ut enn de gjør i dag. Nordboere er stort sett samme folk.

  ”…byggd på asatro eller ateism…”

  Feil. Jeg er medlem, og vet at det ikke stemmer. I organisasjonens politiske manifest erklæres religionsfrihet. Les ”Vår väg”.

  ”…och i opposition mot kristendomen vilken ses som en semitisk religion som försvagat de nordiska folken.”

  Feil igjen. Dette er ikke organisasjonens offisielle standpunkt. Det finnes kanskje enkeltinder med slike åsikter, men det finnes også kristne i organisasjonen og kristne sympatisører.

  Artikkelen du lenker til er mange år gammel, uttrykker kun artikkelforfatterens syn og det står ikke noe der om at kristendommen som religion per automatikk er dårlig eller en del av en jødisk konspirasjon, men at presteskapet og kirken i mange tilfeller har begått forbrytelser og sørget for en negativ utvikling. Stemmer ikke det da? Den kritiserer forøvrig ikke kristne i allmennhet, men en norsk politiker som påstår at kristendommen grunnla norsk kultur. Det eneste som står om jøder i relasjon til kristendom, er (artikkelforfatterens oppfatning om) at den kristne skapelsesmyten er jødisk og at kristendommen springer ut fra jødedommen. Dette er en veldig vanlig misforståelse, ikke bare blant hedenske og ateistiske nasjonalister, men også folk flest.

  • ”Det tredje riket og Norge under Nasjonal Samling ville ha et sterkt og samarbeidende Germania.”

   Innebar det en ny stornation innehållande Norge och Tyskland?

   ”Det er også flere historiske eksempler på nasjonalister og intellektuelle i Norden som ønsket å se et nordisk rike.”

   På vilket sätt skulle det vara en del av nationalsocialismen?

   ”Nordboere er stort sett samme folk.”

   Nej, det är de inte. T.ex. samer och finnar är finsk-ugriska folk.

   ”Feil. Jeg er medlem, og vet at det ikke stemmer.”

   Nja, jag har haft kontakt med en före detta medlem som hävdade att det verkligen är så. Ingen inom NMR har till yttermera visso erkänt faktumet att nationalsocialismen bygger på kristendomen och att den faktiskt är kristen.

   ”Feil igjen. Dette er ikke organisasjonens offisielle standpunkt.”

   Nej, men den inofficiella som faktiskt råder.

   ”[…] men at presteskapet og kirken i mange tilfeller har begått forbrytelser og sørget for en negativ utvikling. Stemmer ikke det da?”

   Jo visst, men det är ju prästerskapets fel och inte religionens.

   ”[…] at den kristne skapelsesmyten er jødisk og at kristendommen springer ut fra jødedommen. Dette er en veldig vanlig misforståelse, ikke bare blant hedenske og ateistiske nasjonalister, men også folk flest.”

   Korrekt.

   • ”Innebar det en ny stornation innehållande Norge och Tyskland?”

    Quisling var imot det. Vet ikke hva Hitler mente, men jeg vet at han respekterte Quislings syn. Uansett er krigstid noe annet enn fredstid.

    Nasjonalsosialismen verner om nasjonaliteten og dessuten lokal kultur innenfor nasjonen. Så noen overdreven imperialisme er det neppe snakk om.

    Dessuten er nasjonalsosialismen for levende og ikke-korrupt debatt, så uansett hva som blir tilfelle i en genuin NS-stat, vil antakeligvis det beste alternativet vinne, enten dette skulle innebære sammenslåing av tidlig separate nasjoner eller fortsatt separasjon. Ytringsfriheten kommer til å være stor i det Norden vi vil ha.

    Anser du at et forent Norden er galt? Hvorfor i så fall?

    ”På vilket sätt skulle det vara en del av nationalsocialismen”

    Forstår ikke din fråga. Den kan tolkes på forskjellige måter.

    ”T.ex. samer och finnar är finsk-ugriska folk.”

    Det var nordisk-ariere jeg snakket om.

    ”Jo visst, men det är ju prästerskapets fel och inte religionens.”

    +

    ”Korrekt”

    Tror du det hadde vært positivt for samfunnet om det X antall medlemmer i NMR som er kristendomsfiendtlige, hadde sluttet med sin kristensomsfiendtlighet? I så fall har jeg minst ett forslag til hvordan du kan bidra.med å realisere det.

    ”Kristendom = jødedommens datterreligion” er en påstand som kanskje er like viktig å dementere som den om 6 millioner.

    Skal vi kaste sten på folk som gjør sitt beste utifra hva de tror er sannhet? Eller skal vi opplyse dem om sannheten?

 2. Norgesveldet: ”Uansett er krigstid noe annet enn fredstid.”

  Menar du att en nordisk stornation bara behövs under krigstid?

  Norgesveldet: ”Dessuten er nasjonalsosialismen for levende og ikke-korrupt debatt, […]”

  Det anser nog jag också vilket gör det ännu svårare att betrakta NMR som nationalsocialistiskt.

  Norgesveldet: ”[…] så uansett hva som blir tilfelle i en genuin NS-stat, vil antakeligvis det beste alternativet vinne, […]”

  Jag ser inte NMR som en garant för en äkta nationalsocialistisk stat eftersom rörelsen inte är nationalsocialistisk.

  Norgesveldet: ”Anser du at et forent Norden er galt? Hvorfor i så fall?”

  Jag anser att de nordiska länderna är stora nationer var och en för sig (särskilt Finland, Norge och Sverige) och inte tål någon utvidgning. Vi har också (undataget Finland) varit skilda nationer i ungefär 1000 år med vissa kortare eller längre avbrott och utvecklats olika under den långa perioden, olikheter som jag tycker skall få vara.

  Norgesveldet: ”Forstår ikke din fråga. Den kan tolkes på forskjellige måter.”

  På vilka sätt tolkar du den?

  Norgesveldet: ”Tror du det hadde vært positivt for samfunnet om det X antall medlemmer i NMR som er kristendomsfiendtlige, hadde sluttet med sin kristensomsfiendtlighet?”

  Med ”samfunnet”, menar du samhället eller organisationen NMR?

  Norgesveldet: ””Kristendom = jødedommens datterreligion” er en påstand som kanskje er like viktig å dementere som den om 6 millioner.”

  Ja, det har du nog rätt i.

  Norgesveldet: ”Skal vi kaste sten på folk som gjør sitt beste utifra hva de tror er sannhet?”

  Anser du att jag kastar stenar?

  • Jeg ser på prinsippielt grunnlag positivt på en nordisk stat, fredstid så vel som krigstid, såfremt den har et godt lederskap som respekterer lokale og regionale ulikheter og vil bevare deres genuinitet. Det er tross alt dét som er organisk og naturlig, og også hva nasjonalsosialismen etterstreber. Det er som sagt flere nordiske tenkere som har hatt samme visjoner for Norden som oss. Idéen er verken ny eller urealistisk. Jeg anser at et lederskap født av Motstandsbevegelsen kommer til å være et godt sådan, ettersom vi består av idealister med en genuin folkefellesskapstanke og som setter frihet høyt, inklusive religionsfrihet.

   NMR ér for en levende og ikke-korrupt debatt. De som tror noe annet vet ikke hva de snakker om. Kommunikasjonen mellom medlemmer og ledere er god, og også offentlig inviterer vi meningsmotstandere til debatt, andre nasjonalister så vel som marxister.

   Hvorfor anser du ikke at rörelsen er nasjonalsosialistisk? Fordi vi har religionsfrihet? Mener du vi må proklamere kristendom som statsreligion for å kunne kalle oss nasjonalsosialister? Kristendommen har allerede opphørt som statsreligion i Sverige og Norge. Mener du vi skal ta den tilbake? Jeg vet ikke hvordan det er i de øvrige nordiske landene, men kirkene der er vel like gjennomkorrupte som hos oss? Er det noe å ta vare på?

   Som sagt er vi for religionsfrihet og ytringsfrihet. Om du har lyst til å arbeide som kristen misjonær og apologetiker i det forente Norden, så kommer ingen til å hindre deg.

   ”…olikheter som jag tycker skall få vara.”

   Hvorfor tror du ikke at disse ulikhetene kommer til å få være? Å ivareta svensk, norsk osv., språk, sedvaner og tradisjoner står ikke i konflikt med å ha felles nordisk valuta, militær og lovverk.

   Jeg skrev: ”Det er også flere historiske eksempler på nasjonalister og intellektuelle i Norden som ønsket å se et nordisk rike.”

   Du svare: ”På vilket sätt skulle det vara en del av nationalsocialismen?”

   Hva mener du? Hvorvidt de jeg snakker om var nasjonalsosialister eller ei? Begrepet fantes ikke den gang, men de hadde vel tilsvarende idéer. Eller mener du hvorvidt det er nasjonalsosialistisk eller ei å dele deres visjon om et forent Norden? Hvorfor skulle det ikke være det? Er det i strid med nasjonalsosialismen å slå sammen nasjoner man anser burde være én? Var det galt av Hitler å forene Østerrike med Tyskland?! (Eller har jeg fortsatt ikke forstått frågan?)

   Du skrev: ”Med ”samfunnet”, menar du samhället eller organisationen NMR?”

   Begge deler. Førstnevnte med tanke på organisasjonens maktovertakelse i fremtiden. Jeg antar at svaret ditt er ja, og det er også mitt. Jeg tror dog at det er et område hvor man må være tålmodig og pedagogisk. Dementeringen av nevnte påstand er neppe noe man lykkes med over natten, med tanke på hvor suksessfulle jødene har vært med sin omskriving av historien.

   ”Anser du att jag kastar stenar?”

   Når du beskylder personer med gode intensjoner som ærlig og etter beste evne forsøker å leve og handle i tråd med nasjonalsosialismen, for å ikke være nasjonalsosialister? Ja, da anser jeg at du kaster stener.

   • ”NMR ér for en levende og ikke-korrupt debatt. De som tror noe annet vet ikke hva de snakker om. Kommunikasjonen mellom medlemmer og ledere er god, og også offentlig inviterer vi meningsmotstandere til debatt, andre nasjonalister så vel som marxister.”

    Det märks för dåligt. T.ex. släpper Nordfront.se bara fram kommentarer från medlemmar eller kommentatorer med VK-konto. Det är uselt.

    ”Hvorfor anser du ikke at rörelsen er nasjonalsosialistisk?”
    Det har jag förklarat i artikeln här ovan.

    ”Om du har lyst til å arbeide som kristen misjonær og apologetiker i det forente Norden, så kommer ingen til å hindre deg.”

    Jag är, som jag redan har förklarat, inte så intresserad av ett förenat Norden. Jag tror att jag delar den uppfattningen med många nationalister, men NMR tycks inte vilja veta av dem. Innan kommenteringsreglerna förändrades var vi flera som gav uttryck för detta på Nordfront.se.

    ”Å ivareta svensk, norsk osv., språk, sedvaner og tradisjoner står ikke i konflikt med å ha felles nordisk valuta, militær og lovverk.”

    En gemensam militär förutsätter ett gemensamt språk.

    ”Var det galt av Hitler å forene Østerrike med Tyskland?!”

    Nej, det handlade ju om tyskar i två olika länder.

    ”Jeg tror dog at det er et område hvor man må være tålmodig og pedagogisk.”

    Du låter som den maktelit som skrämde in Sverige i EU.

    ”Når du beskylder personer med gode intensjoner som ærlig og etter beste evne forsøker å leve og handle i tråd med nasjonalsosialismen, for å ikke være nasjonalsosialister? Ja, da anser jeg at du kaster stener.”

    Att NMR inte är nationalsocialistiskt eftersom det inte är en kristen rörelse är ingen beskyllning; det är ett enkelt faktum.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s